Tỷ Giá CTV AFFILIATE

dưới đây là số tiền bạn có thể kiếm được khi làm CTV

Kiếm được

Điều Kiện

Giới thiệu đăng ký10.000đ / Ref Thành CôngClink link ref - Kích Hoạt SĐT


Tỷ Giá CTV AFFILIATE HOA HỒNG

dưới đây là số tiền bạn có thể kiếm được khi làm CTV

Kiếm được

Tổng cược

Hoa hồng cho CTV50.000đ1.000.000đ - 2.000.000đ
150.000đ5.000.000đ - 10.000.000đ

Liên hệ hỗ trợ - Telegram

Bạn có vấn đề hỏi đáp về làm Cộng Tác Viên Affiliate.

Telegram - Supporter
Api Key Image